dilluns, 9 de juliol de 2012

IGUALTAT DE GÈNERE

MEMÒRIA DE LES XERRADES DEL TALLER PER A PARES I MARES REFERIDES A LA IGUALTAT DE GÈNERE


En el marc del compromís subscrit per  l’Apima al consell escolar, en referència al fet de treballar el tema de la igualtat de gènere amb les famílies del Cp Mestre Guillemet durant aquest curs 2011-2012,  vos volíem fer arribar aquesta breu memoria d’activitats.

Dir-vos per començar que ens va satisfer molt que fos aceptada la nostra proposta d’incloure el principi del treball per a la igualtat de gènere en els objectius de la PGA del centre, ja que és la primera passa cap a la construcció d’una societat més justa.

També som conscients que per poder treballar el tema de la igualtat de gènere correctament i d’una forma transversal seria imprescindible fer un pla estratègic d’igualtat a nivell de tota la comunitat educativa, i que l’elaboració i desenvolupament del mateix necessita d’uns requisits tant a nivell de formació com de recursos humans amb els quals no contam a l’actualitat.

Des de l’Apima per aquest curs 2011-2012, i per comana feta des de l’Ajuntament de Santa Eugènia hem duit a terme l’escola de mares i pares, i dins el marc de la mateixa i en base al compromís de treballar el tema de la igualtat de gènere amb les famílies, dues de les xerrades han fet referència a aquesta temàtica.

La primera es va fer el dia 9 de novembre i el títol fou, NINS I NINES, IGUALS O DIFERENS?, l’objectiu era fer una primera aproximació al tema de la igualtat de gènere, ensenyar a les famílies a veure mitjançant “les ulleres violetes”.

La segona fou el 22 de Febrer, titulada, ÚS NO SEXISTA DEL LLENGUATGE, l’objectiu era fer veure la importancia del llenguatge de cara a la igualtat.

La nostra valoració del desenvolupament de les dues xerrades ha estat molt positiva, es va rebre una bona desposta ja que hi va acudir un nombre considerable de persones, a la primera unes 10 i a la segona unes 15 persones, ja que el tema de la participació de les famílies  és una de les dificultats   amb les que ens trobam.

Agrair a l’escola  la convocatoria feta  a les famílies ja que aquest fet augmentà la participació de la segona xerrada i l’esforç que es fa per tal d’utilitzar un llenguatge no sexiste tant a les circulars com a les notificacions del professorat.

Bon estiu!!!


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada