dijous, 8 de setembre de 2011

IGUALTAT DE GÈNERE

Des de l'Apima volem demanar a les persones membres del Consell Escolar l'aprovació de la proposta d'incloure un nou objectiu al Pla Anual del Centre. Treballar per a la Igualtat de Gènere al nostre Centre.

Durant el curs passat la tasca de la nova junta es va dedicar a ressituar-se a nivell d'organització interna i a continuar una mica amb les activitats que ja es duien a terme el anys anteriors, entre d'altres coses. Però som conscients que el nostre suport com a part de la comunitat escolar ha d'anar més enllà de l'organització de festes i és per això que ens plantejam fer una passa més enllà.

Des de l'Apima estam molt sensibilitzades i sensibilitzats amb la importància del treball per a  la Igualtat de Gènere a la nostra societat. I com tothom sap és fonamental el treball que es faci en aquest sentit ja des dels primers anys de vida de la nostra infància i aquí la família i l'escola tenen un paper molt important.

Sabem que a nivell normatiu es contempla el treball educatiu sempre des de la coeducació, amb la trista excepció d'alguns centres educatius que han optat per fer moltes passes enrere i segregar a l'alumnat per sexe, però això ja mereixeria un capítol apart. També és veritat que la teoria moltes vegades no es correspon exactament a la pràctica, encara que s'intenti treballar des de la Coeducació, en trobam amb moltes dificultats, les persones que formam la comunitat educativa, com a persones que formam part de la societat ens hem criat en el sí d'una societat patriarcal, on el que prima és el model masculí, on la dona és relegada a un àmbit secundari i privat, els nins i homes són preparats per ocupar llocs de decisió i direcció i les nines per treballar al servei i per a la cura dels i les altres, les dones encara segueixen duent majoritàriament el pes del treball domèstic i la cura de la família i quan moltes d'elles a més treballen a fora desenvolupen el que anomenam doble o triple jornada, tot això està avalat per xifres, l'objectiu és aconseguir la corresponsabilitat entre homes i dones  hem de tenir present que treballar per anar canviant tot això és complicat ja que es troba de front amb els privilegis assolits per uns davant les obligacions  imposades a les altres.
Des de tots els àmbits d'una forma moltes vegades inconscient tractam de formes diferents a nins i nines i ja esperam d'unes i els altres comportaments diferents, reforçat tot això per un cúmuls d'estereotips de gènere i que fan que uns i les altres ens hàgim de comportar de formes diferents per tal de seguir mantenint aquests estereotips; aquests estereotips es repeteixen als mitjans de comunicació, publicitat, cinema...

Cada dia ens informen de nous casos de mort de dones a mans de les seves parelles o exparelles, violència de Gènere o Violència Masclista, i no ens enganem, per molt que volguem veure que això es dóna per què hi ha homes amb problemes d'alcoholisme, econòmics, de salut mental, està més que demostrat que aquests indicadors només es correlacionen amb el problema de la Violència Masclista i que la causa fonamental és la desigualtat real entre homes i dones, els homes segueixen sentint que la seva posició és superior i tenen dret a fer el que consideren oportú amb les seves parelles o exparelles. Les persones expertes segueixen defensant que aquesta xacra social no s'extingirà fins que no tenguem societats igualitàries a nivell de gènere.

Pel que breument hem explicat és que pensam que seria fonamental incloure aquest nou objectiu al PGA, per tal d'iniciar un camí en aquest sentit que s'haurà de continuar al llarg dels anys, i evidentment aquest objectiu ha d'anar acompanyat de tota una sèrie d'activitats, el que ens agradaria és que es posàs la primera pedra per construir una forts fonaments que ens ajudin a tenir un alumnat, un professorat i unes famílies més conscienciades i entre tots i totes construir una societat més igualitària des de la perspectiva de gènere.

L'important no és només realitzar activitats puntuals sinó que el treball per a la Igualtat de Gènere es faci des d'una vessant transversal. El més adient seria elaborar un Projecte tenint present el que es vol aconseguir i sempre visionant que s'engega una tasca a continuar al llarg dels anys.

En aquest sentit és fonamental el tema de fer un ús no sexista del llenguatge, hem de tenir molt present que el que  no s'anomena no existeix i aquest és l'argument ocult dels que defensen que utilitzant el masculí ja es dona per entès que s'inclou el gènere femení, però això no és cert, si volem  incloure a les nines i dones em de referir-nos a elles d'una forma correcta, quan parlam dels nins de la nostra escola només parlam dels de gènere masculí igual que si parlam de les nines només ens referim al sexe femení, és per això que quan ens volem referir al conjunt el més correcte és parlar de l'alumnat i així no és necessari dir els alumnes i les alumnes, el més adequat és trobar un terme genèric.

La primera passa seria l'aprovació per part del Consell Escolar d'incloure aquest nou objectiu i a partir d'aquí el següent seria l'elaboració del Projecte en concret per la qual cosa des de l'Apima oferim el nostre suport per la realització del mateix.

 Algunes de les activitats que es podrien desenvolupar podrien ser:

-        Iniciar una formació específica dedicada al professorat en referència al tema de la perspectiva de gènere, usos no sexistes del llenguatge, prendre consciència del que són els estereotips de gènere i com contribuir a anar canviant-los, el tema de les noves masculinitats..
-        Revisar els materials docents fent visibles estereotips de gènere i al llarg del temps anar seleccionant els materials més adients, revisar la documentació interna del centre per anar modificant si existeix un llenguatge sexista i revisar la documentació que s'envia a Conselleria i a les famílies utilitzant un llenguatge no sexista a tot el document.
-        Possibilitat de crear una comissió per a la Igualtat de Gènere dins el Consell Escolar.
-        A cada un dels cicles es podran consensuar accions i realització d'unitats didàctiques específiques
-        Poder organitzar alguna activitat conjunta en aquest sentit i el més important en el dia a dia tenir present la perspectiva de gènere.

Pel que fa a la tasca amb les famílies des de l'APIMA organitzarem una sèrie de tallers de formació per treballar aquest tema amb les mateixes per tal que aquest objectiu que ens plantejam es faci extensible a tota la comunitat educativa.
Hem de treballar per que les que ara són nines puguin anar decidint el seu futur sentint-se igual de capaces que els seus companys per desenvolupar qualsevol activitat i professió que es plantegin i que els que ara són nins aprenguin que hi un altre tipus de masculinitat que no és el dur, el violent i el superior sinó el respectuós i comprensiu que sàpiga conviure i respectar la dona lliure i amb èxit.

A més oferim el nostre suport a nivell de formació especifica i qualsevol requeriment que es consideri oportú.

Agost de 2011

La junta de l'Apima


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada